Daily Archives: 27 Luty 2014

Reklama w telewizji

Prezentowanie reklam w telewizji jest bardzo dobrą metodą na pozyskanie nowych klientów. Telewizja oddziałuje bowiem na wiele naszych zmysłów, pobudza różne obszary w mózgu i ma największe szanse na zmianę postaw osób, które ją oglądają. Warto przyjrzeć się, z czego składa się dobra reklama telewizyjna. Na początek, zawsze jest jakieś hasło przewodnie, które dominuje nad reklamą, ogarnia ją i stanowi jednocześnie klamrę i szyld. Od tego hasła zaczyna się i kończy reklama, po nim także poznamy produkt, którego dotyczy. Po drugie, fabuła. To przecież forma filmowa, musi więc mieć fabułę. Czasem jest dowcipna, humorystyczna, czasem bulwersująca i szokująca. Jakakolwiek by nie była, jej cel jest jeden. Przyciągnąć uwagę widza. Oprócz tego stylu, jaki sobą reprezentuje, musi zawierać istotne informacje o reklamowanym produkcie, takie jak zakres oferty, czy sposób działania. I na koniec powinna być czytelna. Jasno skontrastowana z innymi produktami, albo pokazana jako wyjątkowa. Oczywiście, zawarte w treści reklamy informacje, takie jak kontakt, czy sposób nabycia muszą być również pokazane i kilkakrotnie powtórzone. Służy to temu, by klient nie tylko usłyszał, ale również zobaczył to, co ważne i na pewno to zapamiętał.