Daily Archives: 5 Marzec 2014

Trzymanie się przy władzy

Dla wszystkich komunistycznych partii utrzymanie władzy jest celem samym w sobie. temu planowi podporządkowane są więc często wszystkie działania gospodarcze czy prawne. Buduje się więc wielkie i monumentalne budynki mające pokazać ludziom żyjącym w biedzie, że kraj jest technologiczną potęgą. Prawne zmiany mają natomiast stworzyć wyjątkowe warunki do bronienia swoich wyników wyborczych, chociażby poprzez bardzo wysokie wymagania stawiane innym organizacjom partyjnym. W istocie więc zamyka się całkowicie dostęp do sprawowania władzy ludziom spoza partii. Ale komunizm to także represje i aparat bezpieczeństwa, który na każdym kroku kontroluje i zastrasza. Bez wątpienia jednak na samym szczycie sposobu panowania nad społeczeństwem stoją komunistyczne media. Redaktorzy i dziennikarze komunistyczni nie mogliby nigdy liczyć na swój zawodowy sukces, gdyby nie należeli do partii. A żeby tę posadę zachować, muszą stosować się do poprawek cenzora i za każdym razem reklamować komunizm jako jedyny słuszny.