Daily Archives: 22 Marzec 2014

Różnorodność środków przekazu

Rozwój mediów sprawił, że są nie tylko bardzo powszechne i łatwo dostępne, ale również bardzo różnorodne. Mamy możliwość uzyskania informacji nie tylko z gazet i czasopism w formie tekstu, ale również radio stało się bardzo popularnym środkiem przekazu, nie mówiąc już o telewizji i Internecie. Informacje możemy więc pozyskiwać na wiele różnych sposobów i dzięki temu stają się one znacznie pełniejsze. Jak już wspomniano, gazety dają nam możliwość spotkania się z informacjami w formie tekstu. Jeżeli chcemy skorzystać z radia, to dostępne nam będą informacje w formie dźwięku. Czy będzie to wypowiedź, wywiad, czy inny materiał, ma to już znacznie mniejsze znaczenie. Ważne, że możemy posłuchać relacji, możemy zastanowić się nad autorską wypowiedzią. Jeżeli chodzi zaś o telewizję i Internet, to dają one najpełniejszą możliwość uczestniczenia w wydarzeniach. Telewizja emituje i dźwięk i obraz. Możemy więc analizować usłyszane wypowiedzi w kontekście, w jakim się pojawiły. Internet, daje jeszcze dodatkowo możliwość skomentowania wszystkiego, chwilę po tym, gdy pojawiło się to w sieci. Jest więc najbardziej interaktywnym środkiem przekazu.