Daily Archives: 26 Marzec 2014

Znaczenie rzetelnych wiadomości

Prawdziwe dziennikarstwo powinno odznaczać się kilkoma charakterystycznymi cechami. Po pierwsze powinno być obiektywne. Obiektywny dziennikarz, stara się usunąć własne zdanie i własną opinię w cień, po to by dobrze poznać badany temat. Musi neutralnie podejść do wszystkich źródeł informacji i jedynie na podstawie faktów, wyrobić sobie zdanie i przygotować komentarz. Nie powinien, w żadnym razie kierować się swoimi własnymi emocjami i odczuciami. Jedynie istotne powinny być dla niego fakty. Po drugie, dobry dziennikarz powinien być niezwykle skrupulatny. Jego zadaniem jest znalezienie wszystkich źródeł informacji, ale nie tylko. Nawet, gdy znajdzie już wszystkie dostępne źródła, jego kolejnym zadaniem jest takie ich zbadanie i przeanalizowanie by dokładnie je wyczerpać. Dobry dziennikarz nie powinien pozwalać sobie na niedokładność, zdawkowe odpowiedzi, czy ogólne informacje. Powinien drążyć. Jednakże nie na tym kończy się rola rzetelnego dziennikarza. Gdy pozna on już rzeczywistość i okaże się, że jest ona nie do zaakceptowania, powinien dążyć do tego, by za wszelką cenę ją zmienić na lepsze.