Daily Archives: 25 Kwiecień 2014

Nieformalne rozpowszechnianie informacji

Żyjemy informacjami i wokół informacji roztacza się cały nasz świat. Zdobywamy i pozyskujemy informacje, po to by je analizować, przerabiać, przetwarzać i wykorzystywać. Jest to dla nas tak ważne, że samodzielnie poszukujemy tych informacji i samodzielnie za nimi podążamy. Jednakże, nasze podążanie za informacjami wiąże się jednocześnie z ich rozpowszechnianiem. To dość nieformalna forma. Polega raczej na przekazie ustnym i jedynym dowodem, że coś faktycznie wyglądało tak, jak to opisujemy jest to, że ktoś tak powiedział. Może się oczywiście zdarzyć przy tym tak, że ów przekaz zostaje zdeformowany, zniekształcony, zmniejszony lub wzbogacony. Nie każdy zadaje sobie trud by zweryfikować prawdziwość przekazu ustnego. Raczej ograniczamy się jedynie do przyjęcia jej do wiadomości i dalszego rozpowszechnienia. Problemy pojawiają się dopiero wówczas, gdy potrzebujemy prawdziwych informacji na temat danego wydarzenia, a nie gdy chcemy powtarzać dalej popularne legendy. Staramy się dotrzeć do źródeł, które wówczas już bardzo trudno jest odnaleźć.