Daily Archives: 11 Maj 2014

Propaganda partii komunistycznych

Komunistyczna propaganda bez wątpienia nie byłaby tak skuteczna, gdyby nie całkowite zawłaszczenie sobie mediów przez nomenklaturę partyjną. Osoby, które nie należały do partii nie miały możliwości otrzymać posady w mediach, nie miały też najmniejszych szans na przedostanie się do jakichkolwiek ważnych funkcji w administracji. Aby awansować i mieć jakikolwiek wpływ na życie społeczne czy gospodarcze kraju komunistycznego trzeba było bezwzględnie wstąpić do partii. Także media finansowane były wyłącznie z budżetu krajowego a przed kilkudziesięcioma laty zarabiania na reklamach było możliwe oczywiście tylko w gospodarkach kapitalistycznych – czyli w tych gospodarkach, gdzie reklamodawcy oferowali po kilka konkurencyjnych produktów i wykorzystywać zaczęli reklamy do ich promowania. Gospodarka komunistyczna była zamknięta na import dóbr z krajów kapitalistycznych a nawet własne słynne produkty nie trafiały na rynek wewnętrzny by zaspokoić potrzeby obywateli, a były sprzedawane do innych republik.