Daily Archives: 28 Listopad 2014

Nowa cywilizacja medialna

Współczesny świat to nie tylko szeroko rozumiany rozwój techniki, technologii i wszelkiego rodzaju innowacji oraz systemów, to także dużo szybszy przepływ informacji oraz nowoczesne środki ich przekazu. Dlatego też pojawił się nowy termin cywilizacji medialnej, w której media są wszechobecne. Towarzyszą nam w każdej dziedzinie życia, zarówno w pracy, szkole, jak i codziennym, prywatnym życiu. Informacja zawsze odgrywała dużą rolę w komunikowaniu się pojedynczych jednostek oraz całych społeczności, a obecnie dzięki tak zaawansowanemu rozwojowi środków masowego przekazu, gdzie mogą one dotrzeć praktycznie wszędzie, można śmiało określić naszą cywilizację mianem medialnej. Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, śmiało korzystamy z globalnej sieci Internet, codziennie oglądamy telewizję, słuchamy radia, czytamy książki i gazety. Wszechobecna informacja pozwala odnaleźć się współczesnemu człowiekowi w rzeczywistości, umiejscowić swoją pozycję w społeczeństwie oraz zapobiega wykluczeniu społecznemu.