Daily Archives: 4 Grudzień 2014

Środki masowego przekazu

W dzisiejszym świecie informacja odgrywa bardzo ważną rolę w komunikacji międzyludzkiej, a właściwy i szeroki jej przekaz stanowi priorytet w działalności całego systemu, jakim są mass media. Środki masowego przekazu rozpowszechniają wiadomości, nowinki, wydarzenia i różnego rodzaje informacje za pomocą telewizji, prasy, radia i Internetu. A więc ich zasięg jest ogromny. Ich przekaz ma zazwyczaj charakter informacyjny, jednak sposób, w jaki będzie on prowadzi i w jaki zostanie sformułowany, może także skutecznie wpływać na odbiorcę w różny sposób, na przykład wywołując określone emocje, zachowania, wpływając na postawy i przekonania. Zdarzały się także sytuację, w których zarzucano mediom manipulację odbiorcami ich komunikatów. Jednak spragniony wiedzy i informacji człowiek zazwyczaj poszukuje ich w kilku źródłach, po czym sam buduje swoje zdanie dotyczące danej kwestii, a rolą środków masowego przekazu jest dostarczenie rzetelnych, prawdziwych i wyczerpujących informacji i faktów na dany temat.

Intensyfikując osiągane wyniki

Z całą pewnością za jeden z celów reklamy można uznać lepsze zapamiętanie określonej marki albo produktu i na tym polega całkiem spora część podejmowanych działań, kiedy usiłuje się to wypromować. Powszechnie zakłada się, że naprawdę wiele można zdziałać poprzez różnego rodzaju upominki, np. parasole, długopisy, zakładki, smycze oraz podobne przedmioty. Warto to uwzględnić swoich planach, ponieważ tym sposobem będzie można dotrzeć do ewentualnych klientów, względnie u dotychczasowych pozostawić po sobie dobre wspomnienia. I tak przykładowo z każdym, z kim dana firma dłużej współpracuje, może dawać najrozmaitsze upominki w celu podtrzymania zaistniałej więzi. Niekiedy taka bezpośredniość może przynieść lepsze efekty niż cała kampania reklamowa, szczególnie ostatnimi czasami w telewizji. Niemniej jednak w ramach kompleksowych działań warto pomyśleć o różnorodnych metodach, zwłaszcza że niektóre z nich mogą współgrać ze sobą, intensyfikując osiągane wyniki. Bo przecież głównie chodzi o efekty.