Monthly Archives: Marzec 2015

Kontrowersyjność niektórych reklam

teletekstuCoraz trudniej dotrzeć do potencjalnych klientów. Zwykła reklama, oparta na informacji o produkcie przestaje już odnosić swój skutek. Jest bez wyrazu, bez emocji, a przez to również bez skutku. Dlatego, firmy zajmujące się tworzeniem reklam starają się coraz bardziej uderzyć w odbiorców. Liczy się efekt w postaci sprzedaży. Mniejsze znaczenie zaczyna mieć styl, czy poziom reklamy. Część z nich odwołuje się do poczucia humoru. Są żartobliwe, a żart jest na niższym lub wyższym poziomie. Inne odwołują się do innych emocji. Są wśród nich również reklamy bulwersujące i oburzające. Odwołują się one do wartości. Niektóre z tych wartości szydzą, inne je lekceważą, jeszcze inne im zaprzeczają. Są też reklamy, które odwołują się do stereotypów i tym sposobem budzą niechęć stereotypowanej grupy. I na koniec, znajdziemy również reklamy, które bez względu na reklamowany przedmiot odwołują się do najbardziej prymitywnych ludzkich potrzeb, czyli seksualnych. Zabarwienie seksualne budzi zainteresowanie, a przez to przykuwa uwagę i do reklamy i do przedmiotu, który zachwala.