Manipulacja w mediach

Manipulacja to świadome kierowanie jednostką lub grupą ludzi, które ma celu przynieść negatywne skutki dla tej osoby lub ludzi. A więc manipulacja ma zdecydowanie negatywny charakter i kojarzy się z czymś złym. Niestety, zdarza się tak, że ma ona także miejsce w mass mediach, co zdecydowanie psuje opinię o rzetelności informacji medialnej. Środki masowego przekazu to narzędzia, które mają na celu przekazywanie wiadomości, ale to ludzie tam pracujący decydują o sposobie przekazania komunikatów, dobierają słowa i charakter przekazu. Zatem niektóre wiadomości mogą być przekazywane w taki sposób, aby wprowadzić adresata w błąd. Media mają ogromny wpływ na odbiorcę oraz mogą wywierać nacisk i presję w niektórych sytuacjach. Jest to zjawisko negatywne i powszechnie potępiane, jednak poprzez sprawdzanie informacji w kilku źródłach można zapobiec omyłkowym osądom i decyzjom. A manipulacja pojawia się w wielu dziedzinach życia człowieka, należy tylko wiedzieć jak skutecznie się przed nią bronić.