Media i Internet

Globalna sieć zrzesza miliony ludzi na całym świecie i swoim zasięgiem obejmuje coraz więcej obszarów naszego globu. Internet jest najmłodszym środkiem masowego przekazu, jednak należy do tych najszybciej rozwijających się, żadne inne narzędzie medialne, w tak krótkim czasie, nie zdobyło tak wielu sympatyków i nie rozwijało się tak szybko pod względem zasięgu oraz zaawansowania techniki jak globalna sieć. Wprowadzenie komputerów i rozpowszechnianie Internetu rozpoczęło się w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, a obecnie jest popularne i z powodzeniem korzysta z niego wiele osób. W Internecie można znaleźć wiadomości na każdy temat, na bieżącą śledzić aktualne fakty, samemu zamieszczać informacje i komentarze, czytać artykuły, oglądać zdjęcia i filmy. Sieć umożliwia kontakt wielu osób jednocześnie, na co nie mogą sobie pozwolić inne środki masowego przekazu. Ale i tam mogą czekać na odbiorcę różne zagrożenia i próby manipulacji, dlatego należy podchodzić z rozwagą do internetowych mediów.