Środki masowego przekazu

W dzisiejszym świecie informacja odgrywa bardzo ważną rolę w komunikacji międzyludzkiej, a właściwy i szeroki jej przekaz stanowi priorytet w działalności całego systemu, jakim są mass media. Środki masowego przekazu rozpowszechniają wiadomości, nowinki, wydarzenia i różnego rodzaje informacje za pomocą telewizji, prasy, radia i Internetu. A więc ich zasięg jest ogromny. Ich przekaz ma zazwyczaj charakter informacyjny, jednak sposób, w jaki będzie on prowadzi i w jaki zostanie sformułowany, może także skutecznie wpływać na odbiorcę w różny sposób, na przykład wywołując określone emocje, zachowania, wpływając na postawy i przekonania. Zdarzały się także sytuację, w których zarzucano mediom manipulację odbiorcami ich komunikatów. Jednak spragniony wiedzy i informacji człowiek zazwyczaj poszukuje ich w kilku źródłach, po czym sam buduje swoje zdanie dotyczące danej kwestii, a rolą środków masowego przekazu jest dostarczenie rzetelnych, prawdziwych i wyczerpujących informacji i faktów na dany temat.