Stawianie oporu władzy

Obywatele komunistycznych krajów nie będą w stanie stawiać oporu swojej nadużywającej władzy partii wodzowskiej tak długo, jak większość społeczeństwa będzie jej sprzyjała. Co innego stanowi walczenie z samą partią komunistyczną i staranie się za wszelką cenę ośmieszyć ją i pokazać jej zakłamanie a co innego stanowi walczenie z partią oraz milionami obywateli, którzy ślepo jej ufają i głęboko wierzą, że media w kraju, od telewizji przez prasę i rozgłośnie radiowe podając kolejne informacje o cudownych wynikach ekonomicznych gospodarki albo wyjątkowej dominacji polityków partyjnych na arenie dyplomatycznej, mogłyby podawać nieprawdę. Dlatego głównym zadaniem partyjnych działów propagandy było sprawienie, że wspólnie przedstawiane informacje i reportaże zawsze będą korzystnie wypowiadały się o rządzącej partii. I dopóki ludziom nie starszy sił, aby stworzyć własny drugi i niezależny obieg informacji o stanie faktycznym, szanse na zmobilizowanie wielkiej grupy niezadowolonych obywateli będą minimalne.