Udział mediów w reformach

Zaangażowanie mediów w zmiany polityczne i społeczne jest ogromne, chociaż konieczne jest wyważenie bez wątpienia chęci do prowadzenia kluczowych dla obywateli zmian jako wiodąca marka telewizyjna czy prasowa z obiektywizmem i profesjonalizmem dziennikarskim. Często zachowanie całkowitej obiektywności przy tworzeniu materiału informacyjnego jest wyjątkowo trudne a jeśli już się uda, to widz nie ma pojęcia, po której stronie konfliktu czy za jaką ideologią się odpowiedzieć. otrzymał bowiem tak wiele różnych poglądów a każdy o takiej samej sile i autorytecie, że podjęcie decyzji, komu uwierzyć, pozostaje tylko jego własnym świadomym wyborem. Ale dziennikarze jako mistrzowie słowa potrafią każdą wiadomość przedstawić w wielu różnych wydaniach i bez wątpienia jeśli tego chcą, mogą manipulować wrażeniami, chociażby poprzez zestawienia komizmu jednego bohatera reportażu z prestiżem przemawiającym za jego konkurentem. Zwykły obserwator nie zauważy tego i będzie gotów przychylić się do jednej ze stron.