Udział mediów w zmianach

Dla obalania reżimów i dyktatur coraz częściej stosuje się przede wszystkim metody typowo wojskowe. Zaangażowanie wojska w próbę demokratyzacji nie jest jednak najmądrzejszym rozwiązaniem, ponieważ nawet niezadowoleni z kształtu swojej władzy obywatele nie chcą zgodzić się na to, aby czołgami i interwencją żołnierzy jakikolwiek inny kraj decydował o tym, co będzie działo się w granicach ich ojczyzny. Dodatkowo media komunistyczne budujące od dekad przekonanie społeczeństwa o tym, że kapitalizm tylko czyha na przejęcie władzy na cudownym i szczęśliwym komunistycznym społeczeństwem nie miałyby większego problemu z tym, aby zmobilizować miliony zwykłych ludzi do stawienia oporu. Dlatego dzisiaj sposobem na odbijanie krajów z rąk komunistycznych dyktatorów coraz częściej jest przede wszystkim mobilizowanie naturalnych ruchów prodemokratycznych, które istnieją głęboko każdego społeczeństwa. Ale do jakiegokolwiek działania potrzebują one impulsu, a takim jest właśnie działanie obiektywnych mediów.