Znaczenie dobrego dziennikarstwa

Dziennikarze informacyjni to dla danego kanału informacyjnego bardzo ważny kapitał. A prezenterzy, którzy na antenie prezentują informacje przygotowane przez cały zespół redakcyjny muszą cieszyć się wyjątkową renomą wśród opinii publicznej, by ta gotowa była zaufać danemu prezenterowi i obiektywizmowi jego informacji. Jeśli więc dany dziennikarz notorycznie łamać będzie profesjonalizm swojego zawodu poprzez obnoszenie się ze swoimi kontaktami w świecie biznesu czy polityki, posądzony może zostać przez opinię publiczną o ograniczony obiektywizm w kwestii prezentowanych informacji. I chociaż w istocie bardzo rzadko zdarza się, aby prezenter wiadomości sam odpowiedzialny był za brzmienie informacji, które prezentuje, to jednak dla przeciętnego widza przed telewizorem to właśnie dany prezenter jest wizytówką, twarzą tych wiadomości. Dlatego też tak wielu medialnych pracodawców w kontraktach podpisywanych z dziennikarzami dopisuje punkty jawnie zabraniające występowania publicznego bez wiedzy szefa.